Veelgestelde vragen

Wat is de relatie tussen Wallet en FietsDirectPlan?

FietsDirectPlan is de overkoepelende naam van het FietsDirectPlan concept, waarbij de consument in de gelegenheid wordt gesteld om alle aankopen bij de geselecteerde tweewielerspeciaalzaak in termijnen te betalen met zijn persoonlijke FietsDirectPlan Card. De Wallet is het financieringsproduct wat hiervoor gebruikt wordt. Wallet is een uniek financieringsproduct, ontwikkeld door FiCon BV, wat de consument grote flexibiliteit biedt door het zelf te kunnen bepalen van de maandtermijn en looptijd van elke opname.

Is de rente vast gedurende de hele looptijd?

Nee, de rente staat niet vast. De hoogte is variabel en kan dus zowel stijgen als ook dalen afhankelijk van de macro-economische situatie.

Wat gebeurt er als de rente wijzigt?

Dan wijzigt uw maandbedrag, afhankelijk van de rentewijzing zal deze navenant stijgen of dalen. De looptijd blijft ongewijzigd, zodat deze gekoppeld blijft aan de economische levensduur van het product.

Wat kan ik met mijn Wallet betalen?

De Wallet is als financieel product gekoppeld aan het FietsDirectPlan en de FietsDirectPlan Card. U kunt zo met uw FietsDirectPlan Card aankopen doen bij de bij het FietsDirectPlan aangesloten dealers. 

Zit ik aan de Wallet vast?

In het geheel niet. Wallet i.c.m. het FietsDirectPlan is een flexibel betaalplan. Dat wil zeggen dat u in dit betaalplan veel vrijheden heeft. Zo kunt u op elk gewenst moment, elk gewenst bedrag als storting overmaken. Deze tussentijdse betalingen zijn volledig boetevrij. Hierdoor verlaagt u uw maandtermijn. U kunt ook op elk gewenst moment het plan beëindigen door het saldo te voldoen. Hieraan zijn geen beperkingen of kosten verbonden.

Wat doe ik als ik mijn inloggevens kwijt ben?

Als u uw inlogcodes kwijt bent van uw Wallet, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan middels een e-mail of per post. Wij zullen u vervolgens uw inlogcodes naar uw bij ons bekende e-mailadres verzenden.

Is het maandbedrag een vast bedrag?

Nee, afhankelijk van uw opnames en de door u gekozen looptijd wordt het maandbedrag bepaald. Bij extra opnames stijgt het maandbedrag dus, terwijl na afloop van de looptijd van een bepaalde opname het maandbedrag zal zakken.

Over hoeveel geld kan ik maximaal beschikken?

Het maximaal op te nemen tegeod op uw Wallet bedraagt €3.500,-

Mag ik tussentijds extra stortingen doen?

Ja, daarin bent u geheel vrij. Door extra stortingen te doen zal uw maandbedrag verlagen. Deze stortingen zijn volledig boetevrij.

Als ik nu aanvraag wanneer kan ik dan over mijn FietsDirectPlan beschikken?

Wij streven ernaar om u binnen één werkdag middels e-mail te berichten over uw aanmelding. Dit besluit kan zowel negatief als positief zijn. Bij een positief besluit ontvangt u een contract en het verzoek bepaalde stukken met het contract mee te sturen. Als deze stukken in orde zijn, ontvangt u ongeveer drie dagen nadat u de stukken heeft teruggestuurd een definitief akkoord en kunt vanaf dat moment gebruikmaken van uw Wallet horende bij het FietsDirectPlan. Wij zullen op dit moment ook opdracht geven uw gepersonaliseerde FietsDirectPlan Card aan te maken en toe te sturen. Deze zal u een zodra u definitief akkoord ontvangen heeft na vijf werkdagen bij u bezorgd worden. Als er iets niet in orde is ontvangt u binnen twee dagen een bericht waarin gemeld wordt wat er niet in orde is.

Word ik getoetst bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, u wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Indien u daar negatief geregistreerd staat dan komt u niet in aanmerking voor een FietsDirectPlan. Indien u geregistreerd staat als correcte betaler, dan staat de uitslag van het BKR u niet in de weg om een FietsDirectPlan af te sluiten.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het verloop van mijn FietsDirectPlan?

Maandelijks ontvangt u per post een overzicht waarop alle mutaties van uw Wallet financiering vermeld staan.

Wordt mijn Wallet aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie?

Ja, wij zijn verplicht bij Bureau Krediet Registratie te melden, dat er een financiering op uw naam is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Van elke verhuizing dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. U kunt een verhuisbericht sturen naar het volgende adres:

Fi/Con, t.n.v. FietsDirectPlan, Postbus 22170, 3003 DD Rotterdam

Vermeld u a.u.b. ook uw contractnummer.

Wat moet ik doen als ik mijn rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt wil wijzigen?

Bij iedere wijziging van uw rekeningnummer dient u ons schriftelijk in kennis te stellen. Stuurt u uw wijziging samen met een kopie van een bankafschrift waarop uw adres zichtbaar is a.u.b. naar:

Fi/Con t.n.v. FietsDirectPlan, Postbus 22170, 3003 DD, Rotterdam onder vermelding van uw contractnummer.